Welcome to DIY Streetart park.Here is the start of street art meka in Klaipėda city. This place is like Berlin without tattoos. Mural painting and installations upcoming. Workshops in 2023 summer.

Sveiki atvykę į gatvės meno parką Klaipėdoje. Čia kaip Berlynas tik kad be tatūškių. Užgims neofreskos, instaliacijos ir muzika. Gatvės meno užsiemimai 2023 vasara.

EN

LT

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA :

SUSEKIT :

WHERE

WHEN

Kas būna kai bandai pūst prieš vėją?

Bandymas baust ir gaudyt jaunuosius peckeliotojus nenuveda link švarių sienų ar bent kokybiško meno - tai tik paskata maištauti. Artojų tikslas - kad tas maištas būtų kokybiškas. Pagarba vienas kitam, kito laisvei, pagarba pačiam sau neleisti būti paviršutinišku ir parazitaujančiu. Tokius pagrindus stato gatvės menas, ta kūrybos išraiška, kuriai nėra jokių taisyklių ir nereikia jokių specialybių. Mokysimės miesto stebėjimo, atkreipti dėmesį į mažas detales, į miestui nereikalingus objektus ir juos versti savo drobėmis.

Teoriniai ir praktiniai užsiemimai visiem norintiem kurti mieste ir miestui. Keturių dirbtuvių ciklas, jo metu pažinsime genialius pavyzdžius, valdysime dažų balionėlius, karpysime lipdukus bei jais keisimės, ruošim plakatus ir klijus jiems.

Dalyvių amžius nuo 10 metų.


Visko duosim.

Į workshopo komplektaciją įeina:

4 flakonai (Montana Black)

6 capai (įvairaus storio purkštukai)

bendras kibiras akrilo (draugiškai dalinamės)

volelis

apsaugos priemonės (pirštinės, kaukė, darbo rūbai)

Procesas workshopo toks:

Ateinat gaunat arbatos, vandens, kavos

Prisėdam paklausyt paskaitos apie gatvės meną

Prisėdam prie eskizų, apžiūrim sieną

Einam gruntuoti, dažyti savo pasirinktą paviršių

Linksmoji dalis - purškiam flakonus

Trukmė:

30min paskaita

30min eskizavimas

2-3 h piešimas

REGISTRACIJOS MOKĖSTIS / REGISTRATION FEE

20€

LT067300010119437794

Pijus Čeikauskas

SWEDBANK


GATVĖS MENO KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

We will provide all.

The workshop package includes:

4 spraycans (Montana Black)

6 caps (different size)

acril bucket (friendly share)

roller

protection (gloves, mask, work clothes)

The process of the workshop is as follows:

You come and get tea, water, coffee

We sit down to listen to a lecture about street art

Let's sit down to the sketches, look at the wall

We are going to prime and paint the surface of our choice

The fun part - spraying

Duration:

30min lecture

30min sketching

2-3 h painting

asmeniui/per person

Register to streetart workshop
Registruokis į workshopą

Price / Kaina

20e

LT067300010119437794

Pijus Čeikauskas

SWEDBANK

Legali siena

Ateik kada nori ir paišyk

Atsižvelgk kas aplink nupiešta

Piešk ten kur matai kad galėtum geriau

Pagarba vienas kitam

Jei kasnors prisikabina - siunčiat pas Pijų Pidžiną iš mėlynojo namuko

Legal wall

Come whenever you want and paint

Pay attention to what is drawn around

Draw where you see so you can do better

Respect for each other

If something - send them to Pidžin from blue house

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA: